Input:

Zbrinjavanje medicinskog otpada prema odredbama Pravilnika o gospodarenju medicinskim otpadom

17.6.2022, , Izvor: Verlag Dashöfer

2022.06.1.3 Zbrinjavanje medicinskog otpada prema odredbama Pravilnika o gospodarenju medicinskim otpadom

Alan Vajda, mag.iur.

Navedenim stručnim radom autor prikazuje najznačajnije promjene koje donosi Pravilnik o gospodarenju medicinskim otpadom koji je objavljen u Narodnim novinama, br. 50/2015. i 56/2019.

Unatoč činjenici što je odredbom članka 182. stavak 2. tadašnjeg Zakona o održivom gospodarenju otpadom (Narodne novine, br. 94/13., 73/17., 14/19. i 98/19.) propisana obveza da se u zakonskom roku od godine dana od dana stupanja navedenog zakona na snagu, donesu svi potrebni podzakonski propisi na području gospodarenja otpadom, tek je 8. svibnja 2015. godine donesen Pravilnik o gospodarenju medicinskim otpadom (Narodne novine, br. 50/15.), koji je naknadno izmijenjen donošenjem izmjena i dopuna navedenog Pravilnika što je objavljeno u Narodnim novinama, br. 56/19 od 5. lipnja 2019. godine.

Stoga je donošenje navedenog Pravilnika bilo nužno kako bi se omogućila praktična primjena navedenog Zakona u praksi, jer su Pravilnikom o gospodarenju medicinskim otpadom propisani načini i postupci gospodarenja otpadom koji nastaje prilikom pružanja njege, zaštite i očuvanja zdravlja ljudi i/ili životinja, istraživačkih djelatnosti i pružanja različitih usluga kod kojih se dolazi u kontakt s krvlju i/ili izlučevinama ljudi i/ili životinja.

Međutim, odredbe Pravilnika o gospodarenju medicinskim otpadom ne odnose se na gospodarenje radioaktivnim medicinskim otpadom te ostalim vrstama otpada koje nastaju u zdravstvenoj djelatnosti jer se postupanje s navedenim vrstama otpada uređeno posebnim propisima.

Opasni medicinski otpad

Sukladno zakonskim odredbama, odnosno odredbama Pravilnika o gospodarenju medicinskim otpadom isti se obzirom na njegova opasna svojstva i način gospodarenja dijeli na: a) zarazni otpad, b) oštre predmete, c) farmaceutski otpad, d) kemijski otpad, e) citotoksični i citostatski otpad, f) amalgamski otpad iz stomatološke zaštite i g) ostali opasni otpad - svaki otpad koji posjeduje jedno ili više opasnih svojstava iz Priloga Uredbe (EU) br. 1357/2014 i Priloga Uredbe (EU) br. 2017/997.

Obveze proizvođača medicinskog otpada

Pravne ili fizičke osobe - obrtnici koje obavljaju djelatnost u kojoj nastaje medicinski otpad su proizvođači medicinskog otpada te se ovisno o proizvedenim količinama dijele se na velike i male izvore. Obzirom na navedeno, čelnik velikog izvora medicinskog otpada dužan je imenovati odgovornu osobu za gospodarenje medicinskim otpadom, dok je kod malog izvora medicinskog otpada isključivo odgovoran njegov čelnik.

Naime, gospodarenje medicinskim otpadom obuhvaća odvojeno sakupljanje i privremeno skladištenje medicinskog otpada na mjestu nastanka, obuku osoblja povezanog s razdvajanjem, odvojenim sakupljanjem, označavanjem spremnika, privremenim skladištenjem, obradom medicinskog otpada na mjestu nastanka i vođenjem potrebnih evidencija i dostave podataka temeljem odredbi Zakona o održivom gospodarenju otpadom, Pravilnika o gospodarenju medicinskim otpadom te drugih posebnih propisa.


 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: