Input:

Zaštita okoliša i održivo gospodarenje otpadom - izazovi za JLS i javna poduzeća

20.8.2020, , Izvor: Verlag Dashöfer

2020.02.1.3 Zaštita okoliša i održivo gospodarenje otpadom - izazovi za JLS i javna poduzeća

Lara Šiljeg, dipl. ing.

Neodgovarajuće gospodarenje otpadom i neadekvatna zaštita okoliša, nedovoljna educiranost i manjak izobrazbe o održivom gospodarenju otpadom, pogodnostima recikliranja i stvaranja novih vrijednosti od reciklabilnog materijala, jedan je od najvećih problema zaštite okoliša u Hrvatskoj. Dosadašnje, nedovoljno rješavanje problema svih vrsta otpada, uključujući i opasni otpad, dovelo je do kritične situacije u najvećem broju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Upravo zato je i rješavanje problema gospodarenja otpadom, posebno komunalnim i opasnim, prioritet Republike Hrvatske kao zemlje članice EU, kako to određuje i Strategija gospodarenja otpadom u RH.

Glavni ciljevi poticanja obrazovnih, istraživačkih i razvojnih aktivnosti u području zaštite okoliša i gospodarenja otpadom su podizanje razine informiranosti i javne zainteresiranosti o stanju okoliša i upravljanju okolišem, uvođenje sustava informiranja o stanju u okolišu, edukacija stanovništva o pitanjima zaštite okoliša i prirode počevši od djece najranije dobi, upotreba inovativne ekološke tehnologije, izrada projekata i programa u svrhu boljeg gospodarenja otpadom, akcijskih planova i strategija, što omogućuje kvalitetniju zaštitu okoliša i prirode,te informativno-izobraznim aktivnostima doprinjeti poticanju gospodarskih subjekata da ulažu sredstva u programe i projekte kojima je cilj zaštita okoliša, podizanje svijesti javnosti o potrebi očuvanja prirodnih vrijednosti okoliša, voda i drugih prirodnih resursa, održivo uspostavljanje sustava zbrinjavanja posebnih


 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: