Input:

Zakon Europske unije o gospodarenju otpadom

20.11.2020, , Izvor: Verlag Dashöfer

2020.05.1.2 Zakon Europske unije o gospodarenju otpadom

Alan Vajda, mag.iur.

Direktivom 2008/98/EZ o otpadu i stavljanju izvan snage određenih direktiva (skraćeno: Zakon EU o otpadu) propisane su mjere za zaštitu okoliša i zdravlja ljudi sprečavanjem ili umanjenjem štetnih učinaka proizvodnje i gospodarenja otpadom i umanjenjem sveukupnih učinaka uporabe resursa te poboljšanjem efikasnosti te uporabe, time da pod otpadom podrazumijevamo svaku tvar ili predmet koji posjednik odbacuje ili namjerava ili mora odbaciti.

Hijerarhija otpada

Kao redoslijed prioriteta zakonodavstva i politike o sprečavanju nastanka otpada i gospodarenju otpadom primjenjuje se sljedeća hijerarhija otpada: sprečavanje nastanka otpada, priprema za ponovnu uporabu, recikliranje otpada, drugi postupci oporabe i zbrinjavanje otpada.

Nusproizvod

Za tvar ili predmet koji nastaju kao rezultat proizvodnog procesa čiji primarni cilj nije proizvodnja te tvari ili predmeta, može se smatrati da nisu otpad već da su nusproizvod, ako su zadovoljeni sljedeći uvjeti:

a) daljnja uporaba tih tvari ili predmeta je osigurana,

b) tvar ili predmet mogu se upotrijebiti izravno, bez dodatne obrade osim uobičajenim industrijskim postupcima

c) tvar ili predmet nastaje kao sastavni dio proizvodnog procesa;

d) daljnja uporaba tvari ili predmeta je u skladu s propisima, tj. tvar ili predmet ispunjava sve relevantne zahtjeve u pogledu proizvoda, zaštite okoliša i zaštite zdravlja za tu konkretnu uporabu i neće dovesti do ukupnih štetnih učinaka na okoliš ili zdravlje ljudi

Prestanak statusa otpada

Određeni otpad prestaje biti otpad ako je podvrgnut postupcima oporabe, uključujući recikliranje, odnosno kada zadovoljava posebne kriterije, a to su:

a) tvar ili predmet uobičajeno se koriste za posebne namjene;

b) za takvu stvar ili predmet postoji tržište i potražnja;

c) tvar ili predmet ispunjavaju tehničke zahtjeve za posebne namjene i zadovoljavaju postojeće propise i norme koje važe za proizvode; i

d) uporaba tvari ili predmeta neće dovesti do ukupnih štetnih učinaka na okoliš ili zdravlje ljudi.

Ostale promjene koje uvodi Direktiva 2008/98/EZ o otpadu

Navedena Direktiva uvela je slijedeće promjene na području gospodarenja otpadom:

- potvrđuje se načelo „onečišćivač plaća” prema kojemu troškove gospodarenja otpadom mora snositi izvorni proizvođač otpada.

- uvedeno je načelo „šire odgovornosti proizvođača”.

- razlikuju se otpad i nusproizvodi.

- gospodarenje otpadom provodi se na način kojim se ne ugrožava voda, zrak, tlo, biljke ili životinje, ne uzrokuju neugodnosti u pogledu buke ili


 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: