Input:

Uvod

20.11.2020, , Izvor: Verlag Dashöfer

2020.05 Uvod

Andrea Skorin

Poštovani čitatelji,

U ovom broju Savjetnika za gospodarenje otpadom i zaštitu okoliša pišemo o izdavanju vodopravne dozvole za ispuštanje otpadnih voda prema odredbama Pravilnika o izdavanju vodopravnih akata. Istim se propisuje naziv i oblik vodopravnih akata, potrebni dokazi za izdavanje, obvezni sadržaj, rok važenja vodopravnih akata, ovlasti vodnoga nadzora, pohrana i čuvanje vodopravnih akata te druga pitanja na koja upućuje Zakon o vodama. Vodopravni uvjeti, mišljenje na uvjete okolišne dozvole, vodopravna potvrda, posebni uvjeti priključenja i potvrda o sukladnosti s posebnim uvjetima priključenja su neupravni akti, s time da je vodopravna dozvola upravni akt.

Direktivom 2008/98/EZ o otpadu i stavljanju izvan snage određenih direktiva (skraćeno: Zakon EU o otpadu) propisane su mjere za zaštitu okoliša i zdravlja ljudi sprečavanjem ili umanjenjem štetnih učinaka proizvodnje i gospodarenja otpadom i umanjenjem sveukupnih učinaka uporabe resursa te poboljšanjem efikasnosti te uporabe, time da pod otpadom podrazumijevamo svaku tvar ili predmet koji posjednik odbacuje ili namjerava ili mora odbaciti. Kao redoslijed prioriteta zakonodavstva i


 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: