Input:

Uvjeti postupanja s otpadom nastalim prilikom pružanja zdravstvene zaštite u Republici Hrvatskoj

17.6.2022, , Izvor: Verlag Dashöfer

2022.06.1.1 Uvjeti postupanja s otpadom nastalim prilikom pružanja zdravstvene zaštite u Republici Hrvatskoj

Alan Vajda, mag.iur.

Navedenim stručnim člankom prikazujemo uvjete pod kojima se provodi gospodarenje otpadom koji nastaje kod pružanja zdravstvene zaštite u Republici Hrvatskoj prema odredbama Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (Narodne novine, br. 79/07, 113/08, 43/09, 130/17, 114/18, 47/20,134/20, 143/21), odnosno Naputka o postupanju s otpadom koji nastaje pri pružanju zdravstvene zaštite (Narodne novine, br. 50/00).

S obzirom na to da je Ministarstvo zdravstva Republike Hrvatske na temelju Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti donijelo Naputak o postupanju s otpadom koji nastaje pri pružanju zdravstvene zaštite, istim se definiraju vrste otpada koje nastaju pri pružanju zdravstvene zaštite u općim i specijalnim bolnicama, klinikama, zdravstvenim zavodima, domovima zdravlja te ordinacijama zdravstvenih djelatnika koji obavljaju privatnu praksu te se uređuje postupanje s otpadom u smislu njegovog razvrstavanja na mjestu nastanka, skupljanja, prijevoza, skladištenja i obrađivanja.

Vrste otpada u zdravstvenim ustanovama

Otpad koji može nastati u zdravstvenim ustanovama dijelimo na:

1. Opasni medicinski otpad

2. Inertni medicinski otpad - komunalni.

Opasni medicinski otpad

Opasni medicinski otpad dijelimo na:

1.1. patološki otpad: dijelovi ljudskog tijela - amputati, tkiva i organi odstranjeni tijekom kirurških zahvata, tkiva uzeta u dijagnostičke svrhe, placente i fetusi, pokusne životinje i njihovi dijelovi,

1.2. infektivni otpad: otpad koji sadrži patogene biološke agense koji zbog svojeg tipa, koncentracije ili broja mogu izazvati bolest u ljudi koji su im izloženi - kulture i pribor iz mikrobiološkog laboratorija, dijelovi opreme, materijal i pribor koji je došao u dodir s krvlju ili izlučevinama infektivnih bolesnika ili je upotrijebljen pri kirurškim zahvatima, previjanju rana i obdukcijama, otpad iz odjela za izolaciju bolesnika, otpad iz odjela za dijalizu, sistemi za infuziju, rukavice i drugi pribor za jednokratnu uporabu te otpad koji je došao u dodir s pokusnim


 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: