Input:

Skladištenje biootpada iz vrtova na reciklažnom dvorištu

21.9.2020, , Izvor: Verlag Dashöfer

2020.03.2 Pitanje

Andrea Skorin

2020.03.2.1 Skladištenje biootpada iz vrtova na reciklažnom dvorištu

Alan Vajda, mag. iur.

Na reciklažnom dvorištu prema elaboratu imamo propisano 48 vrsta otpada koje moramo zaprimiti, međutim na popisu se ne pojavljuje otpad sljedećeg ključnog broja: 20 02 01 (biootpad iz vrtova). Može li se zaprimati i ta vrsta otpada, s obzirom na to da ga građani dovoze u velikoj mjeri? Može li se i taj ključni broj voditi unatoč elaboratu?

S obzirom na to da je sadržaj elaborata gospodarenja otpadom sastavni dio dozvole za gospodarenje otpadom, a što je propisano odredbama Zakona o održivom gospodarenju otpadom (»Narodne novine«, broj 94/13, 73/17, 14/19 i 98/19) i novog Pravilnika o gospodarenju otpadom (Narodne novine, broj 81/2020), na reciklažnom dvorištu dozvoljeno je zaprimati samo vrste otpada s pripadajućim ključnim brojem otpada koji su taksativno navedeni u vrijedećem elaboratu gospodarenja otpadom, odnosno vrijedećoj dozvoli za gospodarenje otpadom.

Naime, elaborat gospodarenja otpada sukladno odredba Pravilnika sadrži:

1. podatke o izrađivaču, podnositelju zahtjeva i lokaciji gospodarenja otpadom,

2. popis postupaka gospodarenja otpadom, pripadajućih tehnoloških procesa, vrsta i količina otpada koje je ovlašten zaprimati te koje nastaju obradom otpada,

3. način ispunjavanja općih i posebnih uvjeta


 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: