Input:

Provjera okolnosti koje utječu na ostvarivanje prava dodijeljenih dozvolom za gospodarenje otpadom u RH

20.7.2020, , Izvor: Verlag Dashöfer

2020.01.1.3 Provjera okolnosti koje utječu na ostvarivanje prava dodijeljenih dozvolom za gospodarenje otpadom u RH

Alan Vajda, mag.iur.

Navedenim tekstom obrađujemo problematiku vezanu uz provjeru okolnosti koje utječu na ostvarivanje prava dodijeljenih dozvolom prema odredbama Zakona o održivom gospodarenju otpadom (Narodne novine, br. 94/13, 73/17, 14/19 i 98/19).

Zakon o održivom gospodarenju otpadom (Narodne novine, br. 94/13, 73/17, 14/19 i 98/19) kao temeljni pravni akt na području gospodarenja otpadom regulira da se postupak provjere okolnosti koje utječu na ostvarivanje prava dodijeljenih dozvolom za gospodarenje otpadom provodi najmanje jednom u pet godina. Stoga se samim rješenjem o provjeri okolnosti dozvole utvrđuje usklađenost trenutno važeće dozvole za gospodarenje otpadom s važećim propisima iz područja gospodarenja otpadom i zaštite okoliša.

Nadležnost

Nadležno tijelo koje provodi provjeru okolnosti dozvole je Ministarstvo zaštite okoliša energetike kada se dozvola odnosi na gospodarenje opasnim otpadom, na postupak  R 1 – korištenje otpada uglavnom kao goriva ili drugog načina dobivanja energije i D 10 – spaljivanje otpada na kopnu, dok su u svim drugim slučajevima nadležni ured državne uprave na razini županije i Grada Zagreba.  

Nadalje, sakupljač/obrađivač otpada nije dužan samoinicijativno pokrenuti zahtjev za provjerom okolnosti izdane dozvole za gospodarenje otpadom, već je ta ovlast dana Ministarstvu zaštite okoliša energetike, odnosno županiji, koji će ga zaključkom u upravnom postupku obavijestiti o pokrenutom postupku, te ga pozvati na dostavu novog elaborata gospodarenja otpadom.

Stoga, novi elaborat gospodarenja otpadom mora biti formalnopravno usklađen s odredbama važećeg Zakona o održivom gospodarenju otpadom i pripadajućim pravilnicima, time da sadržajno treba biti jednak elaboratu temeljem kojeg je ishođena dozvola za gospodarenje otpadom.

Rok važenja postojeće dozvole za gospodarenje otpadom

Postojeća dozvola za gospodarenje otpadom vrijedi do okončanja postupka provjere


 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: