Input:

Postupak izdavanja dozvola za gospodarenje otpadom prema Zakonu o gospodarenju otpadom

17.6.2022, , Izvor: Verlag Dashöfer

2022.06.1.2 Postupak izdavanja dozvola za gospodarenje otpadom prema Zakonu o gospodarenju otpadom

Alan Vajda, mag.iur.

Navedenim tekstom obrađujemo problematiku koja se odnosi na postupak izdavanja dozvola za gospodarenje otpadom koje su propisane odredbama novog Zakona o gospodarenju otpadom (Narodne novine, br. 84/21.), odnosno propisa koji na osnovi njega doneseni te su stupili na snagu.

Stupanjem na snagu novog Zakona o gospodarenju otpadom propisano je da gospodarenje otpadom obuhvaća djelatnosti sakupljanja, prijevoza, oporabe uključujući razvrstavanje i zbrinjavanja otpada, uključujući nadzor nad obavljanjem tih djelatnosti, nadzor i mjere koje se provode na lokacijama na kojima se zbrinjavao otpad te radnje koje poduzimaju trgovac otpadom i posrednik u gospodarenju otpadom, dok građevina za gospodarenje otpadom predstavlja građevinu za sakupljanje otpada uključujući skladište otpada, pretovarnu stanicu i reciklažno dvorište, građevinu za obradu otpada, uključujući odlagalište otpada, centar za gospodarenje otpadom i reciklažno dvorište za građevni otpad.

Nadležnosti za izdavanje dozvola za gospodarenje otpadom u Republici Hrvatskoj

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja Republike Hrvatske rješava zahtjeve za izdavanje dozvole za gospodarenje otpadom za djelatnost koja uključuje gospodarenje opasnim otpadom i to za postupke R 1 - korištenje otpada uglavnom kao goriva ili drugog načina dobivanja energije i D 10 - spaljivanje otpada na kopnu.

Jedinice regionalne (lokalne) samouprave, odnosno Grad Zagreb rješavaju zahtjeve za izdavanje dozvole za gospodarenje neopasnim otpadom, o zahtjevu za izdavanje dozvole za gospodarenje otpadom iz rudarske industrije.

Također, svaka pravna i fizička osoba - obrtnik može, nakon što ishodi dozvolu za gospodarenje otpadom koja se podnosi na propisanom obrascu zahtjeva, započeti i obavljati djelatnost oporabe i zbrinjavanja otpada, time da je obrazac zahtjeva za izdavanje ili izmjenu dozvole za gospodarenje otpadom dostupan putem sljedećeg linka: https://mingor.gov.hr/kontakti-4929/uprava-za-procjenu-utjecaja-na-okolis-i-odrzivo-gospodarenje-otpadom/4940.

Iznimno od navedenog, obradu vlastitoga otpada bez ishođenja dozvole za gospodarenje otpadom može, na način kojim se ne ugrožava zdravlje ljudi, odnosno ne uzrokuje štetni utjecaj na okoliš, obavljati:

- izvorni proizvođač otpada koji je fizička osoba za obradu vlastitoga biootpada biološkom aerobnom obradom (kućno kompostiranje) i

- izvorni proizvođač otpada koji je pravna osoba ili fizička osoba - obrtnik ako biootpad koji je nastao njegovim obavljanjem djelatnosti obrađuje


 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: