Input:

Obračun stope PDV-a za dovoz otpada i prikupljanje korisnog otpada

19.4.2022, , Izvor: Verlag Dashöfer

2022.04.2.2 Obračun stope PDV-a za dovoz otpada i prikupljanje korisnog otpada

Ksenija Kramar, dipl. oec., ovlašteni porezni savjetnik i ovlašteni revizor

1. Prema Zakonu o gospodarenju otpadom koji je stupio na snagu u srpnju 2021. godine, korisnik javne usluge sakupljanja komunalnog otpada u slučaju da npr. ne odvaja otpad i sve ostalo navedeno u članku 70. Zakona o gospodarenju otpadom, dužan je davatelju usluge platiti ugovornu kaznu (čl. 73. Zakona o gospodarenju otpadom) ako ne ispunjava obveze iz članka 70. Koju stopu PDV-a primijeniti na navedenu ugovornu kaznu?

2. S obzirom da mi kao komunalno društvo nemamo vlastito odlagalište komunalnog otpada, sklopili smo ugovor s drugim komunalnim društvom u kojem mi prikupljamo komunalni otpad od građana i vozimo na njihovo odlagalište. Po kojoj stopi PDV-a su oni nama dužni


 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: