Input:

Izvješće o ispitivanju fizikalnih i kemijskih svojstava otpada

20.8.2020, , Izvor: Verlag Dashöfer

2020.02.2 Pitanje

Andrea Skorin

2020.02.2.1 Izvješće o ispitivanju fizikalnih i kemijskih svojstava otpada

Marijana Matić, dipl. ing.

Je li komunalac dužan, ako na reciklažnom dvorištu u godinu dana prikupi više od 1 tone opasnog otpada, (naprimjer, građevinskog otpada koji sadrži azbest), raditi Izvješće o ispitivanju fizikalnih i kemijskih svojstava otpada?

Sukladno Pravilniku o građevnom otpadu i otpadu koji sadrži azbest (NN 69/16) i članku 14 (prenosimo ga u tekstu ispod) posjednik građevnog otpada koji je opasni otpad (dakle, otpadi iz grupe 17 koji imaju zvjezdicu: 17 01 06*, 17 02 04*, 17 03 01*, 17 03 03*, 17 04 09*, 17 04 10*, 17 05 03*, 17 05 05*, 17 05 07*, 17 06 01*, 17 06 03*, 17 06 05*, 17 08 01*, 17 09 01*, 17 09 02* i 17 09 03*), u ovom slučaju reciklažno dvorište, nije dužan uz prateći list predati I deklaraciju o svojstvima otpada ili Izvješće o ispitivanju svojstava tog otpada.

Što se tiče posebnih propisa koji se spominju u članku 14. sukladno Pravilniku o načinima i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za odlagališta otpada (NN 114/15 ,103/18 I 56/19) (isto prenosimo dolje) posjednik opasnog građevnog otpada koji sadrži azbest nije dužan izraditi karakterizaciju otpada niti predati Izvješće o fizikalno-kemijskim svojstvima otpada.

Članak 14.

Posjednik građevnog otpada koji je opasni otpad, nije dužan osobi koja obavlja djelatnost gospodarenja otpadom, uz prateći list, predati deklaraciju o svojstvima otpada kao niti


 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: