Input:

Izdavanje vodopravne dozvole za ispuštanje otpadnih voda prema odredbama Pravilnika o izdavanju vodopravnih akata

20.11.2020, , Izvor: Verlag Dashöfer

2020.05.1.1 Izdavanje vodopravne dozvole za ispuštanje otpadnih voda prema odredbama Pravilnika o izdavanju vodopravnih akata

Alan Vajda, mag. iur.

S obzirom na to da je na temelju članka 157. Zakona o vodama (»Narodne novine«, broj 66/19) Ministarstvo zaštite okoliša i energetike donijelo navedeni Pravilnik, istim se propisuje naziv i oblik vodopravnih akata, potrebni dokazi za izdavanje, obvezni sadržaj, rok važenja vodopravnih akata, ovlasti vodnoga nadzora, pohrana i čuvanje vodopravnih akata te druga pitanja na koja upućuje Zakon o vodama.

Nastavno na navedeno, danom stupanja na snagu novog Pravilnika o izdavanju vodopravnih akata (Narodne novine, broj 9/2020) prestaje važiti dosadašnji Pravilnik o izdavanju vodopravnih akata (Narodne novine, broj 78/10, 79/13 i 09/14), s time da će se svi upravni postupci započeti po odredbama dosadašnjeg Pravilnika o izdavanju vodopravnih akata dovršiti po odredbama istog Pravilnika.

Vrste vodopravnih akata

Vodopravni akti su:

1. vodopravni uvjeti

2. mišljenje na uvjete okolišne dozvole

3. vodopravna potvrda

4. vodopravna dozvola

5. posebni uvjeti priključenja i

6. potvrda o sukladnosti s posebnim uvjetima priključenja.

Vodopravni uvjeti, mišljenje na uvjete okolišne dozvole, vodopravna potvrda, posebni uvjeti priključenja i potvrda o sukladnosti s posebnim uvjetima priključenja su neupravni akti, s time da je vodopravna dozvola upravni akt.

Vodopravna dozvola za ispuštanje otpadnih voda

Vodopravna dozvola za ispuštanje otpadnih voda izdaje se za:

1. ispuštanje industrijskih otpadnih voda nastalih pri obavljanju gospodarskih i drugih poslovnih djelatnosti u prijamnik (u daljnjem tekstu: vodopravna dozvola za ispuštanje industrijskih otpadnih voda)

2. ispuštanje sanitarnih otpadnih voda nastalih pri obavljanju gospodarskih i drugih poslovnih djelatnosti u vode, kada je njihovo organsko biorazgradivo opterećenje veće od 50 ES te u iznimnim slučajevima (vodopravna dozvola za ispuštanje sanitarnih otpadnih voda)

3. ispuštanje komunalnih otpadnih voda u prijamnik (u daljnjem tekstu: vodopravna dozvola za ispuštanje komunalnih otpadnih voda) i

4. raspršeno ispuštanje otpadnih voda s farmi (u daljnjem tekstu: vodopravna dozvola za ispuštanje s farmi).

Međutim, kada se ispušta više vrsta otpadnih voda s lokacije onečišćivača izdaje se jedinstvena vodopravna dozvola kojom se reguliraju sva ispuštanja s te lokacije.

Iznimno od navedenog, za ispuštanje sanitarnih otpadnih voda nastalih pri obavljanju


 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: