Input:

Europski zeleni plan za Europsku uniju i njezine građane

19.3.2021, , Izvor: Verlag Dashöfer

2021.03.1.4 Europski zeleni plan za Europsku uniju i njezine građane

Alan Vajda, mag.iur.

Europska komisija izradila je Europski zeleni plan za Europsku uniju i njezine građane - strategiju za postizanje održivosti gospodarstva EU-a pretvaranjem klimatskih i ekoloških izazova u prilike u svim područjima politike i osiguravanjem pravedne i uključive tranzicije.

Naime, to je nova strategija rasta kojom se Europska unija nastoji preobraziti u pravedno i prosperitetno društvo s modernim, resursno učinkovitim i konkurentnim gospodarstvom u kojem 2050. godine neće biti neto emisija stakleničkih plinova i u kojem gospodarski rast nije povezan s upotrebom resursa.

Europski zeleni plan sadržava okvirni plan s mjerama za unapređenje učinkovitog iskorištavanja resursa prelaskom na čisto kružno gospodarstvo te za zaustavljanje klimatskih promjena, obnovu biološke raznolikosti i smanjenje onečišćenja. U njemu se navode potrebna ulaganja i dostupni financijski alati i objašnjava kako osigurati pravednu i uključivu tranziciju. Europski zeleni plan obuhvaća sve gospodarske sektore, a posebice promet, energetiku, poljoprivredu, održavanje i gradnju zgrada te industrije kao što su proizvodnja čelika, cementa, tekstila i kemikalija.

Preobrazba gospodarstva EU-a za održivu budućnost

S obzirom na to da je Europski zeleni plan sastavni dio strategije Europske komisije za provedbu Programa Ujedinjenih naroda do 2030. i ciljeva održivog razvoja, Europska komisija će njime preusmjeriti proces makroekonomske koordinacije kako bi integrirala ciljeve održivog razvoja Ujedinjenih naroda, smjestila održivost i dobrobit građana u središte ekonomske politike, a ciljeve održivog razvoja u središte donošenja politika i djelovanja EU-a, s time da su to sljedeće mjere:

Oblikovanje niza politika za istinsku preobrazbu

Kako bi se ostvario Europski zeleni plan, treba iznova razmotriti politike za opskrbu čistom energijom u cijelom gospodarstvu, industriju, proizvodnju i potrošnju, velike infrastrukture, promet, hranu i poljoprivredu, građevinarstvo, oporezivanje i socijalne naknade. Kako bi se postigli ti ciljevi, ključno je povećati važnost koja se pridaje zaštiti i obnovi prirodnih ekosustava, održivoj upotrebi resursa i boljem zdravlju ljudi.

Veće klimatske ambicije EU-a za 2030. i 2050.

S obzirom na to da je Europska komisija već iznijela viziju o tome kako do 2050. postići klimatsku neutralnost, ona će predložiti prvi europski propis o klimi gdje će politička obećanja postat zakonska obveza. Naime, u zakonodavstvo će se ugraditi cilj postizanja klimatske neutralnosti do 2050. godine, time da će se europskim građanima i poduzećima osigurati predvidljivost, transparentnost i odgovornost potrebna za ovu sveobuhvatnu promjenu.

Opskrba čistom, cjenovno pristupačnom i sigurnom energijom

Daljnja dekarbonizacija energetskog sustava ključna je za postizanje ciljeva u području klime. Potrebno je razviti energetski


 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: