Input:

Aktualni pozivi iz operativnog programa Konkurentnost i kohezija

21.9.2020, , Izvor: Verlag Dashöfer

2020.03.1 Članak

dipl. ing. managmenta Lara Šiljeg

2020.03.1.1 Aktualni pozivi iz operativnog programa Konkurentnost i kohezija

Lara Šiljeg, dipl. ing. managmenta

S obzirom na to da je Hrvatska u EU 1. srpnja 2013. godine, iste je donesen i Zakon o održivom gospodarenju otpadom (ZOGO). Plan gospodarenja otpadom je donesen 2017. godine. Zakon o održivom gospodarenju otpadom je odgovornost za gospodarenje komunalnim otpadom delegirao na gradove i općine te su isti odgovorni uspostaviti održiv sustav gospodarenja komunalnim otpadom. To uključuje: stalnu primjenu edukacije korisnika, jačanje sustava za održavanje komunalnog reda kao nužna dopuna edukaciji, jačanje sustava reciklažera i oporabitelja, rad na sprječavanju nastanka otpada te jačanje komunalne infrastrukture na lokalnim i regionalnim razinama (reciklažna dvorišta, sortirnice, kompostane).

Svrha poziva na koji se mogu prijaviti JLS su usko povezana s nužnosti postizanja i održavanja ekonomske održivosti svih sastavnica sustava za održivo gospodarenje otpadom.

Unutar Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. trenutno su još uvijek aktualni projekti u području zaštite okoliša na koji se mogu još uvijek prijaviti jedinice lokalne samouprave kao prihvatljivi prijavitelji.

1. Uspostava reciklažnih dvorišta

Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga u kojem je jasno naznačeno da prijavitelji (jedinice lokalne samouprave) moraju djelovati pojedinačno te da partnerske organizacije i partnerstvo bilo koje vrste nije prihvatljivo. Poziv je usklađen s investicijskim priroritetom 6i- Ulaganje u sektor otpada kako bi se ispunili zahtjevi pravne stečevine Unije u području okoliša i zadovoljile potrebe koje su utvrdile države članice za ulaganjem koje nadilazi te zahtjeve, odnosno Specifičnim ciljem 6il -Smanjena količina otpada koji se odlaže na odlagališta.

Predmet Poziva je još uvijek aktualan, a to jest uspostava reciklažnih dvorišta sukladno Zakonu o gospodarenju otpadom, što uključuje građenje i opremanje novih reciklažnih dvorišta ili nabavu mobilnih kako bi se u konačnici povećala stopa odvojeno prikupljenog komunalnog otpada i smanjenju količine istog koji se odlaže na odlagalište. Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu iz Kohezijskog fonda je 100.000.000,00 HRK, s maksimalnim iznosom po projektnom prijedlogu od 7.600.000,00 HRK i to tako


 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: